Snelle navigatie menu :

 1. Ga naar de inhoud
 2. Ga naar het menu Main-sectie's
 3. Ga naar tool Search
 4. Go to Help menu
 5. Ga naar menu Help
 6. Ga naar de lijst met sneltoetsen

Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over ons cookie beleid.

SLUITEN

Help-menu :

 1. Sanofi in de wereld |
   
 2. Onze websites |
   
 3. Groep websites |
   
 4. Contact |
 5. Sitemap |
 6. Hulp
 1. Lettergrootte

  Verminderen Verhogen  
 
 

Geneesmiddelen

Contact

Sanofi Nederland

Kampenringweg 45E
2803 PE Gouda
Postbus 2043
2800 BD Gouda
info.nl@sanofi.com

Tel:  +31 18 255 7755
Fax: +31 18 255 7799

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Sanofi Genzyme Nederland

Gooimeer 10
1411DD Naarden
info.nl@sanofi.com

Tel:  +31 35 699 1200
Fax: +31 35 694 3214

Sanofi Genzyme Nederland is onderdeel van Genzyme Europe B.V.

Inhoud :

Depakine®

(natriumvalproaat en valproïnezuur)

 

Depakine is een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie en manie.

Depakine wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Verschillende vormen van epilepsie, zowel alleen als in combinatie met andere geneesmiddelen.
 • Manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geagiteerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie komt voor bij een ziekte met de naam ‘bipolaire stoornis’. Depakine kan worden gebruikt wanneer lithium niet kan worden toegepast.

Het middel dient altijd precies gebruikt te worden zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

RISICO MINIMALISATIE INFORMATIE BETREFFENDE VALPROAAT VOOR VROUWELIJKE PATIËNTEN

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

 • Naar schatting 30-40% van de voorschoolse kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap valproaat heeft ingenomen, kan problemen ondervinden tijdens de vroege ontwikkeling. Deze kinderen zullen mogelijk later leren lopen en spreken, intellectueel minder vaardig zijn dan andere kinderen, en moeite hebben met taal en het geheugen.
 • Indien u tijdens de zwangerschap valproaat inneemt, is het risico bij u groter dan bij andere vrouwen dat u een kind krijgt met geboorteafwijkingen die een medische behandeling vereisen. Doordat valproaat al jarenlang wordt gebruikt, weten we dat bij vrouwen die valproaat innemen ongeveer 10 op de 100 baby’s geboorteafwijkingen zullen hebben. Dit in vergelijking met 2-3 baby’s op de 100 bij vrouwen die geen epilepsie hebben.
 • Als u een meisje, vrouwelijke adolescent of een vrouw bent die zwanger kan worden of als u zwanger bent, mag uw arts u alleen valproaat voorschrijven als niets anders helpt in uw situatie.
 • De behandeling met valproaat mag alleen opgestart en gecontroleerd worden door een specialist die ervaren is in het behandelen van epilepsie of bipolaire stoornissen. Uw arts zal de voordelen van de behandeling met valproaat zorgvuldig afwegen tegen de risico’s op het moment dat u voor het eerst valproaat voorgeschreven krijgt, tijdens tussentijdse controles, wanneer u in de puberteit komt of wanneer u zwanger wilt worden of zwanger wordt.

Uw arts moet u meer informatie geven over de volgende zaken:

 • De risico’s van het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap.
 • De noodzaak van het gebruik van een effectieve methode van anticonceptie.
 • De noodzaak van regelmatige tussentijdse controles.
 • De noodzaak om snel uw arts te raadplegen wanneer u overweegt om zwanger te worden of als er een kans is dat u zwanger bent.

Als u bovenstaande zaken niet goed begrijpt of aanvullende vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Lees naast de bijsluiter zeker ook de patiëntenfolder, de patiëntenkaart en neem de checklist door die uw arts of apotheker u geeft en met u bespreekt. De patiëntenfolder kunt u ook aanvragen bij de houder voor de vergunning voor het in de handel brengen. Zie de bijsluiter voor de contactgegevens.

Via bovenstaande link is ook de gids voor de zorgverleners te vinden en hier kunt u de brief vinden over Valproaat die aan de zorgverleners is gestuurd.

SANL.VAVA.17.08.0385

Module :

Corporate Information

Corporate Information