Voor Sanofi is het erg belangrijk dat de productie en distributie van onze geneesmiddelen en vaccins gecontinueerd wordt, zodat iedereen die onze
medicijnen nodig heeft deze kan gebruiken. We monitoren de situatie dan ook zeer zorgvuldig. Er zijn maatregelen genomen om te kunnen zorgen
voor ‘business continuïteit’. Hierdoor blijft de voortzetting van de productie en distributie van onze geneesmiddelen en vaccins mogelijk. We doen er
alles aan om onze geneesmiddelen en vaccins beschikbaar te houden. Updates vanuit Sanofi rondom het Corona/COVID-19 virus kunt u hier vinden.

Voor specifieke en persoonlijke vragen over een (gediagnosticeerd) ziektebeeld en Corona, verwijzen wij naar uw behandelend arts en eventueel de
richtlijnen zoals gecommuniceerd door het 
RIVM.

> STATEMENT HYDROXYCHLOROQUINE

> CORONA / COVID-19 VIRUS SITUATION