Caprelsa®

Vandetanib

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Update van de risicominimalisatie materialen betreffende vandetanib voor voorschrijvers en gebruikers