Insuline lispro 100 eenheden/ml

Insuline lispro Sanofi is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen met diabetes mellitus die insuline nodig hebben voor het handhaven van een normale glucosehomeostase. Insuline lispro Sanofi is ook geïndiceerd voor de initiële stabilisatie van diabetes mellitus.
Het middel dient altijd precies gebruikt te worden zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Risicominimalisatie informatie betreffende Insuline lispro Sanofi
 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Meer informatie over het product kunt u vinden op de website www.insuline-lispro-sanofi.nl. Op deze website vindt u alle digitale informatiebrochures.

SANL.DIA.20.04.0195