Lemtrada®

Alemtuzumab

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Hier vindt u een update van de risicominimalisatiematerialen:
handleiding voor zorgverleners
checklist voor voorschrijvers
handleiding voor patiënten
patiëntenwaarschuwingskaart