Suliqua®

Insuline glargine en lixisenatide

Suliqua is geïndiceerd in combinatie met metformine voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 om de glykemische controle te verbeteren wanneer dit niet lukt met metformine alleen of met metformine in combinatie met een ander oraal glucoseverlagend geneesmiddel of met basale insuline

Het middel dient altijd precies gebruikt te worden zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Risicominimalisatie informatie betreffende Insuline glargine en lixisenatide

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Lees naast de bijsluiter zeker ook de patiëntenkaart. Hier vindt u de digitale versie van de patiëntenkaart. De patiëntenkaart kunt u ook aanvragen bij de houder voor de vergunning voor het in de handel brengen. Zie de bijsluiter voor de contactgegevens.

De brochure voor zorgverleners vindt u hier.

Deze informatie is hier te vinden College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.