Toujeo®

Insuline Glargine 300 eenheden/ml

Toujeo (insuline glargine 300 eenheden/ml) is een langwerkend insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen. Toujeo wordt toegediend via SC injectie en is beschikbaar in 2 verschillende presentaties:

  • Toujeo SoloStar (1,5 ml voorgevulde pen/450 eenheden)
  • Toujeo DoubleStar (3 ml voorgevulde pen/900 eenheden)

Het middel dient altijd precies gebruikt te worden zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.

Productinformatie over dit geneesmiddel vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Risicominimalisatie informatie betreffende Insuline glargine 300 eenheden/ml

Lees naast de bijsluiter zeker ook de patiëntenkaart. Hier vindt u de digitale versie van de patiëntenkaart. De patiëntenkaart kunt u ook aanvragen bij de houder voor de vergunning voor het in de handel brengen. Zie de bijsluiter voor de contactgegevens.

De brochure voor zorgverleners vindt u hier.

Deze informatie is hier te vinden College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

SANL.TJO.19.04.0207