Welke landen hebben de beste onderzoeksmogelijkheden? Ons hoofdkantoor in Parijs bekijkt per studie en onderzoek in welk land ze zullen worden uitgevoerd.

Patiënten onder behandeling

Sanofi heeft ongeveer 100 vestigingen op vijf continenten. Ruim 40 vestigingen hebben een eigen onderzoeksafdeling. De meeste onderzoeken die door deze onderzoeksafdelingen worden begeleid, zijn de zogenaamde Fase I tot en met III studies, gestart vanuit het hoofdkantoor in Parijs. We voeren de studies in het algemeen uit met patiënten die al onder behandeling staan. Onder overzicht van onderzoeken vindt je alle onderzoeken in Nederland waar nog patiënten voor gevraagd worden. Vanuit het kantoor in Nederland voeren we geen onderzoek uit met gezonde vrijwilligers.

Welke landen mogen er aan een onderzoek van ons hoofdkantoor meedoen?

Dat hangt af van:

  • De kennis en ervaring van artsen die aan het onderzoek willen deelnemen over het ziektebeeld en de behandeling
  • De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van werken in onderzoek: verband van artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen in het ziekenhuis
  • De mogelijkheid om de studiebehandelingen en procedures in te passen in de reguliere zorg
  • Het aantal beschikbare en geschikte patiënten
  • De tijd waarbinnen het onderzoek kan worden afgerond.
Ook fase IV studies

Daarnaast zet de onderzoeksafdeling fase IV studies en observationeel onderzoek op en begeleid deze. Het hoofdkantoor heeft deze studies en onderzoek gestart, of het betreft een lokaal initiatief vanuit een vestiging. Dit zijn studies met producten die al geregistreerd zijn. Deze studies hebben bijvoorbeeld als doel om de kennis van mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel te verbeteren, het evalueren van de effectiviteit en/of het verkrijgen van meer kennis over de behandeling van bepaalde aandoeningen.

Investigator sponsored trials

We starten geneesmiddelonderzoek, maar ook klinisch onderzoek door Nederlandse onderzoekers en/of onderzoeksgroepen met geregistreerde of ongeregistreerde medicijnen. Dit zijn de zogenaamde investigator sponsored trials, ook wel onderzoeker geïnitieerd onderzoek genoemd. Vaak komt dit voort uit nieuwe inzichten in de behandeling van patiënten. De arts of de onderzoeksgroep is verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en de begeleiding van de studie. Sanofi kan deze onderzoekers op verschillende vlakken ondersteunen, bijvoorbeeld wetenschappelijk, organisatorisch of financieel.

Afdelingen en functies

De Clinical Study Unit stuurt het geneesmiddelenonderzoek van Sanofi in Nederland aan. Deze is onderdeel van de medische afdeling en is verantwoordelijk voor de uitvoering van klinisch geneesmiddelenonderzoek in de fasen II, III en IV. De Nederlandse Clinical Study Unit vormt samen met België, Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk het ‘Noordzee Cluster’.

Bij de Nederlandse Clinical Study Unit werken ongeveer 42 [check] mensen. De projectleiders zorgen samen met de klinische onderzoekspartners en projectassistenten voor de opzet, uitvoering en controle van de klinisch geneesmiddelenonderzoeken van Sanofi in ziekenhuizen en andere instellingen. Daarnaast werken er mensen in de Clinical Study Unit die ervoor zorgen dat de studies volgens de geldende richtlijnen worden uitgevoerd en dat de medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Meer informatie

Sanofi is transparant over haar onderzoeken en de resultaten.

  • Alle onderzoeken die wereldwijd hebben plaatsgevonden, zijn aangemeld bij ClinicalTrials.gov. Met de zoekterm ‘Sanofi’ vind je hier alle onderzoeken
  • De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ontwikkelde voor Nederland een vergelijkbare site als hierboven: het CCMO register
  • Het hoofdkantoor van Sanofi presenteert elk half jaar de voortgang van nieuwe en lopende onderzoeken op www.sanofi.com. De resultaten van de studies vermelden we op Sanofi Clinical Study Results
  • De Europese Unie heeft ook een onderzoeksdatabank, de EU Clinical Trials Register.