Met zeldzame ziekten bedoelen we aandoeningen die bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomen en die levensbedreigend of chronisch invaliderend zijn. Sanofi Genzyme ontwikkelt therapieën voor patiënten die anders weinig behandelingsopties zouden hebben.

Hoog sterftecijfer

Jaarlijks overlijden er wereldwijd 8.8 miljoen mensen aan kanker. Door veroudering van de bevolking zal het aantal gevallen van kanker de komende twintig jaar met 70 procent stijgen. Sanofi heeft een lange historie in oncologie en hemato-oncologie. Bij hemato-oncologie gaat het om een ziekte van het beenmerg, bloed of de lymfeklieren. We ontwikkelen en produceren geneesmiddelen, en doen veel onderzoek. We streven naar behandelingen op maat: op het juiste moment bieden we de meest doelmatige zorg.

Huidig onderzoek

Onze onderzoeken spitsen zich nu toe op Relapsed Refractory Multiple Myeloma (Ziekte van Kahler), Advanced Cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC, huidkanker), Acute Lymphoblastische Leukemie en solide tumoren (vormen van kanker die ontstaan in een orgaan of weefsel). Ook besteden we veel aandacht aan onderzoek om bijwerkingen van bestaande behandelingen te beperken of draaglijk te maken.

Meer weten?

Een overzicht van lopende studies over oncologie vind je hier.

Sanofi Onco Care Challenge

Sanofi Genzyme organiseert elk jaar de Sanofi Onco Care Challenge, omdat er altijd ruimte is voor verbetering. Ook voor de zorg rondom kanker. Innovatieve ideeën om de zorg te verbeteren zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren, vaak door een gebrek aan tijd en geld. Tijdens de Onco Care Challenge worden oncologie en hemato oncologie teams uitgedaagd om innovatieve ideeën uit te werken. Raak geïnspireerd door de inmiddels ruim 75 projecten!