Privacy

PRIVACY


Privacy

Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Zij is daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit hoofdstuk informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website.

Websitebezoek
Sanofi verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of u een online contactformulier invult. Sanofi houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als u per e-mail of telefoon contact opneemt privacy bij contact  met Sanofi.

Verder worden van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, waarover u hieronder aanvullende informatie vindt in het hoofdstuk over cookies.


Doeleinden
Sanofi verwerkt de gegevens van websitebezoekers hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de website kunnen gebruiken. Dit is dus opdat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier.

Daarnaast gebruikt Sanofi gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, met name om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de website en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers; om te meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze website komen; en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld door verzending van nieuwsbrieven of door te reageren op van u ontvangen berichten.

Tot slot verwerkt Sanofi gegevens voor de beveiliging van de website en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Sanofi uw gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.


Ontvangers
Een door Sanofi ingeschakelde bewerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een bewerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website (zie 10.3 hieronder). Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi.

In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies.


Inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in de verwerking van uw gegevens en kunt Sanofi daarom verzoeken. Indien daaruit blijkt dat Sanofi onjuiste persoonsgegevens van u verwerkt of persoonsgegevens verwerkt die zij niet zou moeten verwerken, heeft u het recht om Sanofi om correctie, aanvulling  of verwijdering te verzoeken. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar privacy.nl@sanofi.com. Ook kunt u ons zo’n verzoek sturen met gebruikmaking van de contactgegevens onderaan deze Webvoorwaarden. Wij verzoeken u het betreffende bericht dan aan de ‘afdeling Legal’ te richten, zodat het zonder omwegen de juiste afdeling bereikt.

Naar begin van de pagina

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies voor websitestatistieken. Met behulp van die informatie kunnen wij de website en de navigatie daarop verbeteren, naar de behoeften van onze bezoekers. Wilt u meer informatie over ons cookie beleid? Klik dan hier.

OK