Net als andere ondernemingen in onze bedrijfstak zijn we betrokken bij thema’s als energie, waterconsumptie, het gebruik van plastic en de impact die onze producten op de omgeving hebben. Sinds 2015 heeft Sanofi de uitstoot van broeikasgassen met 27 procent teruggebracht. Dat hebben we bereikt door een combinatie van energiezuinige maatregelen, hernieuwbare energie uit bronnen als wind, waterkracht, zon en bodem, én efficiëntere voertuigen… Ons wagenpark telt wereldwijd zo’n 16.000 voertuigen voor sales marketing, distributie en management.

Gezonde planeet

Onze ambitie is een CO2-neutraal wagenpark in 2030. In datzelfde jaar willen we op al onze locaties gebruik maken van hernieuwbare energie. De inspanningen voor een gezonde planeet omvatten verder een eco-design voor al onze nieuwe producten in 2025. Veel van onze verpakkingen worden momenteel opnieuw ontworpen en geminimaliseerd. Stripverpakkingen voor geneesmiddelen willen we in 2027 elimineren. Tot slot voeren we het gebruik van bio-plastic in. Dat wordt onder andere gemaakt van maïszetmeel en voedselafval, en is gemakkelijk afbreekbaar. Eén van onze productielocaties in Frankrijk maakt al voor honderd procent gebruik van bio-plastic.