Transparant over onderzoek

Sanofi is transparant over haar klinisch onderzoek. Alle fase II, III en IV onderzoeken (anders dan verkennende onderzoeken) worden binnen 21 dagen na de inclusie van de eerste patiënt op de wereld databank Clinicaltrials.gov vermeld. Deze databank is voor iedereen kosteloos toegankelijk.
Lees meer hierover op onze corporate website 
Verantwoord ondernemen.

MVO indexen

We zoeken continu naar de beste balans tussen toegang tot gezondheidszorg, innovatie, respect voor individuele eigendomsrechten en duurzame gezondheidssystemen. Vanwege onze prestaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat Sanofi in de belangrijkste indexen wereldwijd:

Waarom werken we samen met zorgverleners en gezondheidsorganisaties?

De zorgverleners en gezondheidsorganisaties waarmee we samenwerken, voorzien ons van waardevolle, onafhankelijke en deskundige kennis op basis van hun klinische expertise en hun ervaring op het gebied van ziektebehandeling. Deze expertise levert een aanzienlijke bijdrage aan onze inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en dat levert voordelen op voor zowel het individu als de maatschappij als geheel.

Gegevens over betalingen aan zorgverleners en gezondheidsorganisaties zijn terug te vinden op de website: https://www.transparantieregister.nl